Trang chủ

ADIDAPHAT Ơn zời dẫn đường chỉ lối nên hnay từ Thường Tín lên Phù Khê TỪ SƠN BN không bị tắc đường giờ thì 2 đứa chúng nó đang tí tởn tự sướ

ADIDAPHAT...??????
Ơn zời dẫn đường chỉ lối nên hnay từ Thường Tín lên Phù Khê-TỪ SƠN-BN không bị tắc đường...& giờ thì 2 đứa chúng nó đang tí tởn tự sướng chụp choẹt ...trong khi cái bụng thì đang biểu tình sôi òng ọc vì chưa đc miếng giề vào dạ dày ???Ngọc Liên Bùi
Ai ở gần Sân Nghè-Phù Khê Thượng qua nghe hát ủng hộ 2 đứa nó cùng ae nghệ sỹ ctrinh tối nay lấy tình thần nhé...??????
THANKS...???
2021-06-12
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *