Trang chủ

Chúng con đói khổ lầm than quá rồi

“Chúng con đói khổ, lầm than quá rồi.
Xin Thượng Đế hãy thương xót cứu đói, cứu khổ chúng con.”
Trên trời cao vang xuống một tiếng nói:
“Các ngươi có hiểu câu ngạn ngữ của người Mỹ này không? God helps those who help themselves! - Thượng Đế giúp cho những ai biết tự vươn lên chính mình!”
Tiếng nói tiếp tục vang rền:
“Đói khổ lầm than, chết tới nơi mà chỉ đòi hỏi siêu xe, đồ hiệu, tôm hùm, world cup.... thì giúp các ngươi là giúp như thế nào?”
Tịnh Như Không
2021-08-25
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *